50 jaar lid

50 jaar lid

Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van KNV EHBO vereniging afdeling Heusden is  stilgestaan bij het feit dat de heer Jo van Wijk 50 jaar lid is van de verenging. Hij is gedurende deze jaren altijd trouw aanwezig geweest op de herhalingslessen en buitenoefeningen. Hij was ook een lange periode voorzitter en enige jaren geleden is hij benoemd tot erelid van de vereniging. 

In deze vergadering heeft Caroline Nieuwkoop,na 15 jaar, haar taak als penningmeester van de vereniging overgedragen. Zij blijft echter wel de reanimatie/AED bedieners cursussen en herhalingslessen organiseren. Beiden zijn door de vereniging in de bloemetjes gezet.