Evenementen

Als u voor uw evenement EHBO-ers wilt hebben, kunt dit aanvragen door onderstaand formulier in te vullen.

Een aantal zaken zijn van belang:

  1. De aanvraag dient minimaal één maand voor het evenement te zijn ingediend. In uitzonderingssituaties beslist het bestuur of de aanvraag wordt gehonoreerd.
  2. Wanneer wij EHBO-ers verzorgen voor uw evenement, is het van belang dat zij een ruimte hebben die beschut is , waar de mogelijkheid is om te zitten en een eventueel slachtoffer te behandelen.
  3. Zorg ervoor dat de EHBO-ers met hun materiaal makkelijk uw evenement kunnen bereiken. Regel indien nodig (tijdelijke) parkeerruimte bij uw evenement.
  4. Behandel de EHBO-ers als uw gasten, zorg ervoor dat zij regelmatig iets te drinken en eventueel te eten krijgen.
  5. Er dient een persoon aanwezig te zijn die een eventueel slachtoffer kan vervoeren naar de huisartsenpost, als een ambulance niet nodig is. De EHBO-er zal hiervoor overleggen met de contactpersoon van het evenement.
  6. De eindtijd van het evenement kan eventueel in overleg met de aanwezige EHBO-ers vervroegd worden.

Wij kunnen, gezien het gebrek aan vrijwilligers, geen zekerheid bieden dat uw aanvraag zonder meer wordt gehonoreerd.

Als de aanvraag tijdig is ingeleverd, zorgen wij ervoor dat u in ieder geval enkele dagen van te voren bericht ontvangt of uw aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd.

Voor onze assistentie verwachten wij een gepaste bijdrage in onze clubkas ter dekking van de kosten. Deze bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL49RABO0121793052 t.n.v. EHBO vereniging Heusden of contant betalen aan één van de bestuursleden.

Klik hier om evenementenformulier invullen.