Nieuwsbrief 38 (Augustus 2017)

Herhalingslessen.

  • 14-09              Verbandleer
  • 28-09             Koude en warmte letsels
  • 12-10              Bewustzijns en ademhaling stoornissen
  • 26-10              Bloedingen en ernstige bloedingen
  • 09-11              Botbreuken en kneuzingen en verstuikingen
  • 23-11              EHBO bij kinderen

 De herhalingsavond start om 20:00 uur. Graag iets van te voren aanwezig zijn, zodat echt om 20:00 uur gestart kan worden. Gerrit heeft altijd een kopje koffie of thee klaar, dus men hoeft niet droog te staan.

80-jarig JUBILEUM

Zondag 3 september hebben we de feestdag vanwege ons 80-jarig jubileum. Hieronder  zien jullie nogmaals het programma voor deze feestdag.

  • 9.00 – 11.00: Jeroen Bosch Ziekenhuis. Rondleiding op de Eerste Hulp afdeling en de afdeling Pathologie.
  • 12.00-13.00: Lunch, bestaande uit eenvoudige broodjes in zaal Genie Museum te Vught
  • 13:00-…: Bezoek van het Genie Museum al dan niet met een gids.
  • 18:00-… : Samen uiteten bij de WOK in Nieuwkuijk

Partners zijn welkom bij alle activiteiten. Kinderen mogen ’s middags aansluiten bij het bezoek aan het Genie Museum en ’s avonds bij het eten in de WOK.

Denken de leden, die andere leden meenemen, eraan om tijdig af te spreken hoe laat jullie elkaar ophalen. Van Linda hebben deze leden als het goed is al een mail gehad, wie met wie meerijdt.

Website

Enige jaren geleden is er een website www.ehboheusden.nl gemaakt.

Deze website wordt op dit moment alleen gebruikt door externen die info willen over onze vereniging of om aanvragen te doen voor posten. Het bestuur wil daarom deze website meer gaan gebruiken voor onze leden.

Omdat er binnen de vereniging te weinig kennis is over het beheren van een website is er contact gezocht met de webbouwer en deze wil tegen wil een vergoeding de website verder beheren. Het is de bedoeling om een gedeelte van de website alleen voor leden toegankelijk te maken en een gedeelte voor iedereen die informatie wil over onze vereniging. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig.

Op dit moment is het bestuur op zoek naar foto’s die gemaakt zijn tijdens b.v. oefeningen of andere evenementen.. deze foto’s mogen gemaild worden naar:webmaster@ehboheusden.nl

Deze foto’s komen dan op het afgeschermde gedeelte dat alleen toegankelijk is voor leden. In de toekomst zal dan ook de nieuwsbrief en verdere informatie voor de leden op deze site komen.

 Vanuit het bestuur

Om duidelijkheid te scheppen hierbij de regels voor bezit van een tas vanuit de EHBO vereniging. Leden die regelmatig posten hebben een tas van de vereniging in bruikleen. Het bestuur kan tassen altijd terugvragen om door te geven aan leden die veelvuldig posten. Werk ook mee aan het up-to-date houden van de bruikleen-tassen en lever ze in als de materiaalbeheerder hierom vraagt. Een bruikleen-tas kan altijd meegenomen worden naar een herhalingsavond om te laten controleren.

Belangrijke gegevens

Voorzitter: Kenny Kleian tel : 06-115 14 870

voorzitter@ehboheusden.nl

Secretaris: Linda Klein Holkenborg tel: 0416 78 52 45

secretariaat@ehboheusden.nl

Penningmeester: Astrid Pijpers tel:0416-661139

penningmeester@ehboheusden.nl

Activiteitencoördinatoren: tijdelijk Linda Klein Holkenborg

events@ehboheusden.nl

Materiaalbeheerder: Ton van Dijk

materiaal@ehboheusden.nl

Financieel:

Bankrekening NL49 RABO 0121 7930 52    KNV EHBO afd. Heusden

Website

http://www.ehboheusden.nl