Nieuwsbrief 40

Belangrijk Nieuws over kinderEHBO

Sinds 2017 is kinderEHBO een vast onderdeel van het EHBO-diploma. Dit betekent dat alle leden met een EHBO-diploma de herhalingsles voor kinder-EHBO dienen te volgen. Voor meer informatie ga naar de website van het Oranje Kruis en kijk bij FAQ.

Nieuwe voorzitter gezocht        

Kenny Kleian heeft aangegeven dat hij zijn functie als voorzitter neerlegt per 5 april 2018. Hij heeft jullie allemaal per brief op 4 december 2017 hiervan op de hoogte gebracht. Als bestuur respecteren wij zijn beslissing en waarderen wij zijn inzet als voorzitter.

Er is dus nu wel een vacature voor voorzitter van het bestuur van onze vereniging en wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ben je of ken je iemand die bijvoorbeeld een jaarvergadering kan leiden en onze vereniging kan vertegenwoordigen dan zoeken we jou.

Mocht je meer informatie willen dan kun je contact opnemen met een van de andere bestuursleden. Klik hier voor contact gegevens.

 

Nieuwe evenementencoördinator

Per 1 januari 2018 hebben we een nieuwe evenementencoördinator. Paul Heuvelink gaat dit op zich nemen. Dus mochten jullie een andere naam zien staan of mailadres dat kan dan kloppen.

 

Nieuwe curcus EHBO

In maart 2018 starten we met een nieuwe EHBO-cursus. Met deze cursus voldoe je aan alle eisen van het Oranje Kruis. Je krijgt dan een EHBOdiploma inclusief AED/reanimatie en KinderEHBO. Deze cursus wordt op drie zaterdagen gegeven van 8:30 tot ongeveer 16:00 uur. De meeste zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering (een gedeelte van) de cursus. Ken je iemand die een EHBO-cursus wil doen, laat ze contact opnemen met Linda Klein Holkenborg.

 

BERICHT VAN DE WERKGROEP EINDOEFENING OP LOCATIE

Beste medeleden,

Na onze oproep om versterking van onze werkgroep eindoefening op locatie kunnen wij u berichten dat de groep is uitgebreid met Connie, Arjan en Bea. Wij zijn hier heel blij mee en willen hen hartelijk danken.

Dit heeft als consequentie dat wij de groep gaan verlaten. Wij hebben met veel plezier deel uit gemaakt van de werkgroep, maar wij geven met een gerust hart de organisatie van de eindoefening in  hun capabele handen over. Wij willen Harry, Peter, Connie, Arjan en Bea veel succes toewensen met de voorbereidingen.

Groeten Ton en Astrid

Posten evenementen

Regelmatig wordt er door leden een vraag gesteld over evenementen en  posten. Daarom wil het bestuur jullie informeren over posten bij een evenement:

  • De AED en/of evenemententas worden alleen ingezet bij een evenement waar minimaal twee leden van onze vereniging posten.
  • Een evenement moet vier (maar liever nog zes) weken tevoren aangevraagd worden.
  • Bij iedere aanvraag gaan minimaal twee leden posten anders wordt het afgemeld.
  • Daarbij worden dus alle aangevraagde evenementen uitgezet naar de leden. Dit zodat iedereen van het evenement op de hoogte is en eventueel kan reageren om te posten.
  • De informatie die nodig is voor het posten (zoals adresgegevens, tijd, rooster, maatje etc.) volgt enkele dagen voor het evenement.

 

Website Foto’s

Enige jaren geleden is er een website ehboheusden.nl gemaakt.
Deze website wordt op dit moment alleen gebruikt door externen die info
willen over onze vereniging of om aanvragen te doen voor posten. Het is de bedoeling om een gedeelte van de website alleen voor leden toegankelijk te maken en een gedeelte voor iedereen die informatie wil over onze vereniging. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig.

Op dit moment is het bestuur op zoek naar foto’s die gemaakt zijn tijdens bijvoorbeeld oefeningen of andere evenementen. Deze foto’s mogen gemaild worden naar: webmaster@ehboheusden.nl

Deze foto’s komen dan op het afgeschermde gedeelte dat alleen toegankelijk is voor leden.

HERHALING Nieuwjaarsborrel

Op donderdag 4 januari zal de traditionele nieuwjaarsborrel weer gehouden worden in de Schakel. Van 20:00 uur tot 22:00uur kunnen (ere-)leden van de vereniging onder het genot van een hapje en een drankje gezellig met elkaar het “ nieuwe jaar”  inluiden.

Tijdens de nieuwjaarsborrel zullen ook de bedankjes aan de leden, die in 2017 gepost hebben, worden uitgereikt.

 

HERHALING Algemene ledenvergadering

Op donderdag 5 april is de algemene ledenvergadering. Voor deze vergadering gaan alle leden nog een uitnodiging ontvangen van het bestuur. Maar … zet de datum alvast in de agenda.

De algemene ledenvergadering start om 20:00 uur en wordt gehouden in de Schakel.

HERHALING Data Herhalingslessen.

11-01-2018           Vergiftiging, oogletsel en insectenbeten en -steken
25-01-2018           Wandel- en sportletsel
01-02-2018           Drugs
22-02-2018          Epilepsie en suikerziekte
08-03-2018          Verbandleer en werken met de brancard
22-03-2018           KinderEHBO (EHOK)
19-04-2018           Oefening op locatie

De herhalingsavond start om 20:00 uur. Graag iets van te voren aanwezig zijn, zodat echt om 20:00 uur gestart kan worden.
Gerrit heeft altijd een kopje koffie of thee klaar, dus men hoeft niet droog te staan.