Nieuwsbrief 39

Herhalingslessen.

11-01-2018           Vergiftiging, oogletsel en insectenbeten en -steken
25-01-2018           Wandel- en sportletsel
01-02-2018           Drugs
22-02-2018          Epilepsie en suikerziekte
08-03-2018          Verbandleer en werken met de brancard
22-03-2018           KinderEHBO (EHOK)
19-04-2018           Oefening op locatie

De herhalingsavond start om 20:00 uur. Graag iets van te voren aanwezig zijn, zodat echt om 20:00 uur gestart kan worden.
Gerrit heeft altijd een kopje koffie of thee klaar, dus men hoeft niet droog te staan.

 

Nieuwjaarsborrel

Op donderdag 4 januari zal de traditionele nieuwjaarsborrel weer gehouden worden in de Schakel. Van 20:00 uur tot 22:00uur kunnen (ere-)leden van de vereniging onder het genot van een hapje en een drankje gezellig met elkaar het “ nieuwe jaar”  inluiden.

Tijdens de nieuwjaarsborrel zullen ook de bedankjes aan de leden, die in 2017 gepost hebben, worden uitgereikt.

 

OPROEP WERKGROEP EINDOEFENING OP LOCATIE

Beste medeleden,

Bij de werkgroep eindoefening op locatie vragen wij bijstand .
In de huidige situatie hebben wij twee mensen vanuit het bestuur
in onze werkgroep. Dit willen wij graag veranderen en andere
mensen de kans te geven om ons leuke en gezellige eindoefening
te helpen organiseren. Wie vindt het leuk om ons te helpen
en te ondersteunen om de eindoefening tot een goed einde te brengen???
Belangstellenden kunnen zich melden bij Harry Hoefnagel, harryhoefnagel@hotmail.com of Peter van der Vleuten, vleuten@live.nl.
Graag uw reactie voor 25 november a.s.

Algemene ledenvergadering

Op donderdag 5 april is de algemene ledenvergadering. Voor deze vergadering gaan alle leden nog een uitnodiging ontvangen van het bestuur. Maar … zet de datum alvast in de agenda. De algemene ledenvergadering start om 20:00 uur en wordt gehouden in de Schakel.

80-jarig JUBILEUM

Zondag 3 september is de feestdag vanwege ons 80-jarig jubileum geweest. Het is een bijzondere dag geweest, waarbij we in het ziekenhuis zelfs op de afdeling pathologie hebben mogen kijken. Het bezoek aan het geniemuseum, met een lekkere lunch vooraf, is bijzonder door de vertellust van de gidsen. Het eten bij het Wapen van Rosmalen, is zeker ook geslaagd te noemen, want er was voor ieder wat wils.  Iedereen bedankt voor zijn of haar aanwezigheid en een extra dank aan de organisatie van deze voortreffelijke dag.