Vervolglessen / diplomaverlenging

Het Eenheidsdiploma EHBO is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd, indien u voldoende herhalingslessen heeft gevolgd. Daarbij dient de kaderinstructeur u competent te verklaren.

Het seizoen loopt van september tot en met april. In deze periode worden12 herhalingslessen georganiseerd van 1½ uur. De laatste les van het seizoen is een oefening op locatie. Bij deze les worden realistische ongevallen uitgezet.

Verder zijn twee lessen verplicht: reanimatie/AED en verbandleer. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

De vervolglessen EHBO worden op donderdagavond gegeven in buurthuis de Schakel. Deze zijn alleen toegankelijk voor mensen met een geldig EHBO-diploma van Het Oranje Kruis en een lidmaatschap van onze vereniging.

Hebt u uw diploma bij een andere EHBO-vereniging behaald en wilt u de verlenging bij de EHBO-vereniging Heusden regelen, dan moet u zich aanmelden als lid bij onze vereniging via het aanmeldingsformulier. Vervolgens kunt u de vervolglessen EHBO volgen wanneer deze gegeven worden. Let op: indien u geen EHBO-diploma van Het Oranje Kruis heeft, kunnen we uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Kosten
Het lidmaatschap van onze vereniging kost €22,50 per kalenderjaar.
Bij aanmelding conformeert u zich aan onze statuten en huishoudelijk reglement. Deze zijn opvraagbaar bij de secretaris.

Aanmelden? neem dan contact met ons op via ons contactformulier (klik hier)

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk tegen het einde van het kalenderjaar met een opzegtermijn van tenminste vier weken.

Onze EHBO-instructeurs zijn gecertificeerd door Het Oranje Kruis.

Onze reanimatie-instructeurs zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en de European Resuscitation Council (ERC).